Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen vakantiehuis “Caribbean Wave” te Aruba.

2. Reservering

 • Voorlopig reserveren van de vakantiewoning geschiedt via de boekingsmodule op de website www.vakantiehuishurenaruba.com
 • De reservering is definitief en bindend, wanneer er 50% van de huursom is aanbetaald. Kosten als overmakingskosten buitenland, zijn voor rekening van de huurder.
 • Schade, kosten en dergelijke worden verrekend met de borgsom waarna het (eventuele) restant retour wordt gestort aan de huurder binnen 1 week na vertrek uit het vakantiehuis.

3. Betaling

 • Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele huursom plus de borgsom direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
 • Bij reservering binnen 3 weken voor het vertrek, dient het gehele huursom plus de borgsom in zijn geheel telefonisch via bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de huurder.
 • De 2e 50% van de huursom en 100% van de borgsom dient betaald te worden 2 weken voor de aanvang van de huurperiode.
 • Er dient een borgsom van € 350,- betaald te worden.
 • Eindschoonmaakkosten bedragen € 50,-
 • Electriciteit en water is inbegrepen tot € 100,- per week. We rekenen € 0,35 per KW (voor electriciteit) en € 6,- per m3 (water) meer als dit wordt overschreden.

4. Annuleren

De huurder is bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

 • meer dan 90 dagen voor aanvang van de huurperiode: 10% van de huursom.
 • van 90 tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.
 • van 60 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
 • Bij latere annulering is de huurder verplicht de volledige huursom te voldoen.
 • De huurder is geen annuleringskosten verschuldigd als hij zelf een gelijkwaardige vervanger vindt. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Aansprakelijkheid

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in ons vakantiehuis en ook voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen de verhuurder en/of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden. Het alarm dient altijd aangezet te worden bij het verlaten van de woning.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan.
 • Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

6. Eindschoonmaak

 • U dient de woning in nette staat achter te laten, dus “bezemschoon” en vuilnis opgeruimd.
 • Serviesgoed met toebehoren dient schoon in de kasten te worden teruggeplaatst.
 • De verhuurder en/of de beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het bovenstaande geen gehoor wordt gegeven.
 • Zorg voor netheid en orde, wees zuinig op uw verblijf en inventaris. Het is ten strengste verboden om spullen uit het huis halen (bv. ligstoelen naar het strand).
 • De BBQ dient schoon achtergelaten te worden, anders worden er kosten doorberekend.
 • Het is verboden in huis te roken, dit kunt u op de porch/veranda doen. De beheerder zal bij vertrek controleren of de woning opgeruimd en in goede staat wordt opgeleverd en/of de inventaris overeenstemt met de inventarislijst.

Heeft u een vraag?

Over bijvoorbeeld de mogelijkheden, beschikbaarheid of het plaatsen van een boeking, neem dan gerust contact met ons op!